پلمب تسمه ای HP4

پلمب تسمه ای دارای قفل مرکزی استیل ،با قابلیت حک شماره سریال ، نام و لوگو ، طول تسمه ۳۰ سانتیمتر و قدرت کشش تا ۵۰ کیلوگرم.
 • کابردها:
پلمب انواع درب ها ، انبارها ، کامیون ها ، کانتینرها ف کیسه ها و…
 • مکانیزم عملکرد :
کششی قفل شونده
 • رنگ ها :
سفید ، زرد ، سبز ، آبی ، قرمز و … photo_2016-05-12_09-10-35

پلمب تسمه ای HP2

پلمب دانه تسبیحی با طول تسمه ۳۰ سانتیمتر ، با قابلیت حک شماره سریال ، نلم و لوگو ، بدون قفل مرکزی استیل  و قدرت تحمل کشش تا ۱۰ کیلوگرم.
 • کاربردها :
جهت پلمب نمودن انبارها ، دربها ، کیسه ها ، کامیون ها و …
 • مکانیزم عملکرد :
کششی قفل شونده
 • رنگ ها :
سفید ، زرد ، سبز ، قرمز ، آبی و …
 • امنیت :
ترجیحا برای موارد با حساسیت کمتر photo_2016-05-12_09-10-13  

پلمب تسمه ای HP1

پلمب دانه تسبیحی HP1 با طول تسمه ۱۹سانتیمتر ، با قابلیت حک شماره سریال ، نام و لوگو ، بدون قفل مرکزی استیل و مقاومت کششی ۵ کیلوگرم.
 • کاربردها :
مناسب جهت پلمب انبارها ، دربها ، کیسه ها ، کامیون ها و …
 • مکانیزم عملکرد :
کششی قفل شونده
 • رنگها :
سفید ، زرد ، سبز، قرمز ، آبی و …
 • امنیت :
این پلمب ترجیحا” برای موارد با حساسیت کمتر استفاده می گردد. kk9