لوازم حفاری

   

شانک

Shank Adapter: محصول شرکت DAEGUN کره جنوبی مربوط به سیستم های Top Hammer  و مخصوص چکش های پنوماتیک و هیدرولیک: قابل ارائه در سایزهای زیر : رزوه T38           :    چهار خار        VL140

کوپلینگ (بوش )

کوپلینگ های رابط و تبدیل محصول شرکت DAEGUN کره جنوبی و قابل ارائه در مدل های زیر : T45 , T38 T45/T51 T38/T45 , T38/R38 , T38/R32 T45M/T51F , T38M/R38F

سرمته

محصولات شرکت DAEGUN  کره جنوبی که در مدل و سایزهای  زیر ارائه می گردد. R32 :   ۴۵mm  ,    ۵۱mm T38 :   ۶۴mm  ,    ۷۶mm T45 :   ۷۶mm  ,    ۸۹mm T51 :   ۸۹mm  ,  ۱۰۲mm