سرمته

محصولات شرکت DAEGUN  کره جنوبی که در مدل و سایزهای  زیر ارائه می گردد.
  • R32 :   ۴۵mm  ,    ۵۱mm
  • T38 :   ۶۴mm  ,    ۷۶mm
  • T45 :   ۷۶mm  ,    ۸۹mm
  • T51 :   ۸۹mm  ,  ۱۰۲mm
این محصولات در طرح های نرمال و بغل تراش در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.